ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

09/10/2013
 

‘Εβρος – 3 θέσεις εργασίας για “Πολυκοινωνικό” του δήµου Αλεξανδρούπολης (αιτήσεις έως 16/10)

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών συνολικά τριών (3) ατόµων σύµφωνα µε τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» µε δ.τ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ∆ήµου Αλεξανδρούπολης

(1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων
(1) ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων
(1) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» µε δ.τ.
«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ∆ήµου Αλεξανδρούπολης (∆/νση: Θουκυδίδου 25, τηλ: 25510-53225,
38711, 83012), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
την επόµενη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. που λήγει την Τετάρτη
16/10/2013.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην έδρα του Ν.Π.∆.∆. ««ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» µε δ.τ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»
∆ήµου Αλεξανδρούπολης (∆/νση: Γ. Καρτάλη 2) για ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων, και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr).

Δείτε περισσότερα

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις