ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

27/11/2013
 

ΑΣΕΠ: Επικουρικό προσωπικό – Αποτελέσματα για 3η και 4η ΥΠΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(παρ. 5 άρθρου 6 του Ν. 4052/2012)
Σήμερα, απεστάλησαν στις κατωτέρω Υ.ΠΕ., οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:
• 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕ Νοσηλευτικής (κωδ.305)

• 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ. 211)
ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ) (κωδ. 212)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16533/31.10.2013 έγγραφό μας.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:
Αρχική σελίδα > Συμβάσεις > Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

 

Δείτε περισσότερες ειδήσεις για στήριξη σε ανέργους εδώ

Δείτε περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας για: Αττική  - Θεσσαλονίκη  - Πελοπόννησο -  Θεσσαλία - Κρήτη - Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρο

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις

Μοιρασέ το!