ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

27/11/2013
 

ΑΣΕΠ: Επικουρικό προσωπικό – Αποτελέσματα για 3η και 4η ΥΠΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(παρ. 5 άρθρου 6 του Ν. 4052/2012)
Σήμερα, απεστάλησαν στις κατωτέρω Υ.ΠΕ., οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:
• 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕ Νοσηλευτικής (κωδ.305)

• 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ. 211)
ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ) (κωδ. 212)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16533/31.10.2013 έγγραφό μας.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:
Αρχική σελίδα > Συμβάσεις > Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

 

Δείτε περισσότερες ειδήσεις για στήριξη σε ανέργους εδώ

Δείτε περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας για: Αττική  – Θεσσαλονίκη  – Πελοπόννησο –  Θεσσαλία – Κρήτη – Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία – Ανατολική Μακεδονία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρο

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις