ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

14/10/2013
 

14 θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (13/10/2013)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Aγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων (1 θέση)
1
1 εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.»,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 21/10/2013
Μηχανικοί (3 θέσεις)
1
1 εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.»,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 21/10/2013
2
9 εξωτερικοί συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «ADB : Adriatic – Danube – Black Sea Multimodal Platform” Πλατφόρμα διατροπικών μεταφορών Αδριατικής – Δούναβης – Μαύρης Θάλασσας»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 17/10/2013
3
1 εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ποικίλων τύπων νανοδομημένων υλικών με κατευθυνούμενη μορφολογία για διάφορες εφαρμογές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 17/10/2013
Οικονομικά – Διοίκηση (1 θέση)
1
9 εξωτερικοί συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «ADB : Adriatic – Danube – Black Sea Multimodal Platform” Πλατφόρμα διατροπικών μεταφορών Αδριατικής – Δούναβης – Μαύρης Θάλασσας»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 17/10/2013
Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (1 θέση)
1
1 εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή “ωμικών” τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχωρίων φυλών γιδιών και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικής βιοδραστικότητας στο γάλα αυτών»,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 25/10/2013
Υπόλοιπες Ειδικότητες (2 θέσεις)
1
1 εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο του έργου «Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 21/10/2013
2
1 εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο του έργου «Εκμετάλλευση φυσικών πόρων κατά τη Νεολιθική Εποχή στη Βόρεια Ελλάδα. Υλικός πολιτισμός και περιβάλλον»,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεσσαλονίκη
DeadLine : 18/10/2013

Πηγή: career.duth.gr

Δείτε περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας για Θεσσαλονίκη ΕΔΩ

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις