ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

29/01/2014
 

75 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (αιτ. 6-17/2)

εργασια11w231

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 75 (εβδομήντα πέντε) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας μας, που εδρεύει στην Αθήνα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια

pr1 pr2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των
υπηρεσιών μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Για τις θέσεις με κωδικό 100 έως και 117 του Νομού Αττικής.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57,
Τ.Κ. 10564 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ.
Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722580).

Για τις υπόλοιπες θέσεις της Περιφέρειας σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Δ΄ ΕΠΚΑ – Πλατεία Συντάγματος Ναύπλιο, τ.κ. 21 100, τηλέφωνο : 27520 – 27502,25063).
ΜΥΚΗΝΕΣ (Δ΄ ΕΠΚΑ – Πλατεία Συντάγματος Ναύπλιο, τ.κ. 21 100, τηλέφωνο: 27520 – 27502,25063).
ΟΛΥΜΠΙΑ (Ζ΄ ΕΠΚΑ – Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας , Αρχαία Ολυμπία, τ.κ. 27 065, τηλέφωνο : 26240- 22529,23753).
ΔΕΛΦΟΙ (Ι΄ΕΠΚΑ – Αρχ/κό Μουσείο Δελφών, τ.κ. 33054 Δελφοί, τηλέφωνο : 22650 – 82346).
ΔΩΔΩΝΗ (ΙΒ΄ ΕΠΚΑ – Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, τ.κ. 45 221- Ιωάννινα, τηλέφωνο : 26510 – 01050).
ΒΕΡΓΙΝΑ (ΙΖ΄ ΕΠΚΑ – Αριστοτέλους 16, τ.κ. 58 200- Έδεσσα τηλέφωνο : 23810 – 24356,25387).
ΚΑΒΑΛΑ ( ΙΗ΄ΕΠΚΑ – Αρχ/κό Μουσείο Καβάλας , Ερυθρού Σταυρού 17, τ.κ. 65 110, τηλέφωνο : 25102- 24717, για την θέση της νήσου Θάσου)
ΑΘΗΝΑ (ΚΑ΄ ΕΠΚΑ – Επαμεινώνδα 10, τ.κ. 10 555 Αθήνα, τηλέφωνο : 210 – 3250148, για τη θέση της νήσου Δήλου)
ΚΝΩΣΟ ( ΚΓ΄ ΕΠΚΑ – Ξανθουδίδου 2, τ.κ. 71 202- Ηράκλειο τηλέφωνο : 28102 – 79201)
ΧΑΝΙΑ (ΚΕ΄ ΕΠΚΑ – Στοά Βαρδηνογιάννη , τ.κ. 73 134 -Χανιά, τηλέφωνο : 28210 – 44418).
ΠΑΤΡΑ (ΣΤ΄ΕΠΚΑ – Αλέξ. Υψηλάντου 197 , τ.κ. 26 110 Πάτρα, τηλέφωνο : 26102 – 76207,75070).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη , Μανόλη Ανδρόνικου 6, τ.κ. 54621 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλέφωνο : 2310-830538)
ΡΟΔΟΣ (4Η Ε.Β.Α, οδός Ιπποτών, , τ.κ. 85 100 – Ρόδος τηλέφωνο : 22410 – 65247)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (8 Η Ε.Β.Α – Βυζαντινό Μουσείο , τ.κ. 45 221 –Κάστρο Ιωαννίνων, τηλέφωνο: 26510 – 25989).
ΚΕΡΚΥΡΑ (21Η Ε.Β.Α. – Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας τ.κ. 49 100, τηλέφωνο: 26610 – 48310).
ΡΕΘΥΜΝΟ ( 28Η Ε.Β.Α. ΛΟΤΖΙΑ – Ρεθύμνου, Αρκαδίου 214 τ.κ. 74 100, τηλέφωνο : 28310 – 23653).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις: 6/2 έως 17/2/2014

Κατεβάστε την αίτηση του ΑΣΕΠ από εδώ

Δείτε περισσότερα

 

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις