ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

12/02/2014
 

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο δήμο Λαγκαδά

εργασια93424

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΡΓΟ: “Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ”

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συμβολής του στις προτεραιότητες της Κοινότητας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, (άρθρο 158 της ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται κατά 75% στις περιφέρειες του Στόχου 1 “Σύγκλιση”, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και κατά 50% στις περιφέρειες του Στόχου 2 “Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση” όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει στο ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ προγράμματα κατάρτισης ανέργων με τίτλο:

Κωδ.Πρ/τος

Τίτλος Προγράμματος

Εκπαιδευτικό επίπεδο

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ»

Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης όπου το 30% θα είναι κατάρτιση με φυσική παρουσία, που αντιστοιχεί σε 30 ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία σεμιναριακού τύπου και το 70% τηλεκατάρτιση, που αντιστοιχεί σε 70 ώρες τηλε-κατάρτιση (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΟΤΗΤΕΣ.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης και οι άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 3,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Υποβολή αιτήσεων έως την συμπλήρωση του τμήματος

Πληροφορίες: Τηλ. 23930 21007-8 ή 2310 501770

Διαθέσιμα αρχεία
Αρχείο Μέγεθος αρχείου
ΑΙΤΗΣΗ 335 Kb
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 617 Kb
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 174 Kb

Δείτε ΕΔΩ ειδήσεις και θέσεις εργασίας  σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις